WWW.SUNNYCAMP.COM.PL Nature Around You | Natura Wokół Ciebie | Pieczarki | Poland
 
     
 

WWW.SUNNYCAMP.COM.PL Nature Around You | Natura Wokół Ciebie | Pieczarki | Poland

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU WODNEGO
Pole biwakowe
SUNNY CAMP

§1. Wydanie sprzętu następuje na podstawie dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
§2. Osoba wypożyczająca musi mieć ukończone 17 lat.
§3. Sprzęt wodny musi powrócić na Ośrodek nie później niż na godzinę przed zachodem słońca.
§4. Usterki w wypożyczanym sprzęcie zgłaszać należy przed wypłynięciem, po powrocie uznane będą za dokonane przez wypożyczającego.
§5. OBOWIĄZKOWO należy używać kamizelek asekuracyjnych (kapoków).
§6. Podczas pływania należy zachowywać się kulturalnie - zabrania się przybijania w miejscach do tego nie przeznaczonych, skakania ze sprzętu do wody, moczenia kapoków.
§7. Zabrania się cumowania na nadbrzeżach kamienistych, zaśmiecania akwenu wodnego oraz terenu przystani.
§8. Wnoszenie oraz spożywanie alkoholu na terenie przystani jak również podczas pływania jest bezwzględnie ZABRONIONE - osobom nietrzeźwym oraz będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych sprzętu nie wypożycza się.
§9. Zwracany sprzęt nie może być zaśmiecony i uszkodzony.
§10. Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji, koszty naprawy ponosi wypożyczający.

 

 

 
 


                           

   

 COPYRIGHT (C) 2013 SUNNYCAMP.COM.PL
PROJEKT I WYKONANIE (C) WASIK.NET.PL
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE